معنی و ترجمه کلمه center of burst به فارسی center of burst یعنی چه

center of burst


مرکز ترکش گلوله
علوم نظامى : مرکز اصابت گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها