معنی و ترجمه کلمه center of gyration به فارسی center of gyration یعنی چه

center of gyration


علوم هوايى : نقطه اى در يک جسم صلب که اگر همه جرم در ان متمرکز شود ممان اينرسى حول همان محور تغيير نمايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها