معنی و ترجمه کلمه center of impact registration به فارسی center of impact registration یعنی چه

center of impact registration


علوم نظامى : ثبت مرکز اصابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها