معنی و ترجمه کلمه center of mass به فارسی center of mass یعنی چه

center of mass


مرکز هدف ،مرکز هيولاى هدف
نجوم : مرکز جرم
علوم نظامى : مرکز حجم هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها