معنی و ترجمه کلمه center of pressure coefficient به فارسی center of pressure coefficient یعنی چه

center of pressure coefficient


علوم هوايى : ضريب مرکز فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها