معنی و ترجمه کلمه center of pressure به فارسی center of pressure یعنی چه

center of pressure


علوم هوايى : مرکز فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها