معنی و ترجمه کلمه center stripe به فارسی center stripe یعنی چه

center stripe


ورزش : خط ميانى زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها