معنی و ترجمه کلمه center به فارسی center یعنی چه

center


متمرکز کردن ،کانونى کردن ،تمرکز يافتن مرکز،متمرکز،نقطه اتکاء،کيان ،مجمع ،ميان ،وسط ونقطه مرکزى ،درمرکز قرار گرفتن ،تمرکز يافتن
علوم مهندسى : نقطه گره
کامپيوتر : مرکز
معمارى : مرکز
روانشناسى : مرکز
ورزش : سانتر،تعيين حدود وسيله ايجاد حرارت براى استفاده در هواپيماى بى موتور
علوم نظامى : گروه مرکزى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها