معنی و ترجمه کلمه central control panel به فارسی central control panel یعنی چه

central control panel


مرکز کنترل
علوم مهندسى : تابلوى مرکزى کنترل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها