معنی و ترجمه کلمه central food preparation facility به فارسی central food preparation facility یعنی چه

central food preparation facility


علوم نظامى : کارخانجات مرکزى تهيه مواد غذايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها