معنی و ترجمه کلمه centralized system به فارسی centralized system یعنی چه

centralized system


روانشناسى : نظام متمرکز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها