معنی و ترجمه کلمه centroid به فارسی centroid یعنی چه

centroid


مرکز جرم ، )=canter of figure(مرکز ثقل ،(در شعر )قويترين هجاى سطر
معمارى : شبه مرکز
علوم هوايى : در مختصات هندسى نقطه اى که مختصات ان ميانگين حسابى مختصات همه نقاط ان شکل است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها