معنی و ترجمه کلمه cer (conditioned emotional response) به فارسی cer (conditioned emotional response) یعنی چه

cer (conditioned emotional response)


روانشناسى : پاسخ هيجانى شرطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها