معنی و ترجمه کلمه cerebellar peduncle به فارسی cerebellar peduncle یعنی چه

cerebellar peduncle


روانشناسى : پايک مخچه اى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها