معنی و ترجمه کلمه cerebral dominance به فارسی cerebral dominance یعنی چه

cerebral dominance


روانشناسى : سو برترى نيمکره مخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها