معنی و ترجمه کلمه cerebral peduncles به فارسی cerebral peduncles یعنی چه

cerebral peduncles


ساعدين مبدا نخاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها