معنی و ترجمه کلمه cerebrospinal به فارسی cerebrospinal یعنی چه

cerebrospinal


(تش ).مربوط به نخاع ومغز،مغزى نخاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها