معنی و ترجمه کلمه certain به فارسی certain یعنی چه

certain


مسلم ،محقق ،يقين ،معين ،برخى
قانون ـ فقه : مسلم ،قطعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها