معنی و ترجمه کلمه certainty به فارسی certainty یعنی چه

certainty


قطع ،امر مسلم ،يقين ،اطمينان
قانون ـ فقه : يقين
روانشناسى : يقين
بازرگانى : قطعيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها