معنی و ترجمه کلمه certificate of damage به فارسی certificate of damage یعنی چه

certificate of damage


قانون ـ فقه : تصديق خسارت وارده بر کالاى خسارت ديده يا تخليه نشده که از طرف مقامات بندر صادر مى شود
بازرگانى : گواهى خسارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها