معنی و ترجمه کلمه certificate of honorable service به فارسی certificate of honorable service یعنی چه

certificate of honorable service


علوم نظامى : مدرک تصديق خدمت صادقانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها