معنی و ترجمه کلمه certified به فارسی certified یعنی چه

certified


گواهى شده ،مصدق
قانون ـ فقه : مصدق ،تصديق شده
روانشناسى : مجاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها