معنی و ترجمه کلمه cessation به فارسی cessation یعنی چه

cessation


تعطيل ،خاتمه دادن ،قطع کردن ،مهلت ،ايست ،توقف ،انقطاع ،پايان
قانون ـ فقه : انقطاع
علوم نظامى : قطع مخاصمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها