معنی و ترجمه کلمه cetacean به فارسی cetacean یعنی چه

cetacean


وابسته به خانواده بال ،جانورى که ازخانواده بال باشد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها