معنی و ترجمه کلمه chain of command به فارسی chain of command یعنی چه

chain of command


روانشناسى : سلسله مراتب
علوم نظامى : سلسله مراتب فرماندهى
علوم دريايى : سلسله مراتب فرماندهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها