معنی و ترجمه کلمه chain polymerization به فارسی chain polymerization یعنی چه

chain polymerization


بسپارش افزايشى
شيمى : بسپارش زنجيرى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها