معنی و ترجمه کلمه chair به فارسی chair یعنی چه

chair


خرک( ارماتوربندى)،مقر،کرسى استادى در دانشگاه ،برکرسى ياصندلى نشاندن
معمارى : خرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها