معنی و ترجمه کلمه chalcographer به فارسی chalcographer یعنی چه

chalcographer


کنده کارى روى مس ،قلمزنى روى مس ،گراوور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها