معنی و ترجمه کلمه chalk marl به فارسی chalk marl یعنی چه

chalk marl


معمارى : نرم اهک رس دار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها