معنی و ترجمه کلمه challenge به فارسی challenge یعنی چه

challenge


چالش ،بمبارزه طلبيدن ،رقابت کردن ،سرپيچى کردن ،سرتافتن ،متهم کردن ،طلب حق ،گردن کشى ،دعوت بجنگ
قانون ـ فقه : مورد اعتراض يا ترديد قرار دادن اعتراض و ايراد به عضو يا اعضا هيات منصفه انتخاب شده
روانشناسى : هماوردجويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها