معنی و ترجمه کلمه challenging به فارسی challenging یعنی چه

challenging


روانشناسى : چالش انگيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها