معنی و ترجمه کلمه chamber of commerce به فارسی chamber of commerce یعنی چه

chamber of commerce


اتاق بازرگانى ،اطاق بازرگانى
قانون ـ فقه : اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ،اتاق تجارت
بازرگانى : اتاق بازرگانى ،اطاق تجارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها