معنی و ترجمه کلمه chamber pot به فارسی chamber pot یعنی چه

chamber pot


لگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها