معنی و ترجمه کلمه chamber به فارسی chamber یعنی چه

chamber


اطاق خرج ،خزانه لوله ،تالار،اتاق خواب ،خوابگاه ،حجره ،خان(تفنگ)،فشنگ خورياخزانه(درششلول)،(درجمع )دفترکار،اپارتمان ،در اطاق قرار دادن ،جا دادن
معمارى : حفره
ورزش : خزانه فشنگ در اسلحه
علوم هوايى : محفظه
علوم نظامى : جان لوله حفره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها