معنی و ترجمه کلمه chamfer به فارسی chamfer یعنی چه

chamfer


ناو،گوده ،پخ زدن ،کج شدن ،مايل شدن ،گرفتن تيزى تيزى ،کج بر،پخ
علوم مهندسى : شيب
کامپيوتر : شيار
علوم هوايى : پخ دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها