معنی و ترجمه کلمه change beat به فارسی change beat یعنی چه

change beat


تبادل ضربه( شمشيربازى)
ورزش : تبادل ضربه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها