معنی و ترجمه کلمه change of station به فارسی change of station یعنی چه

change of station


تغيير محل ماموريت ،انتقال
علوم نظامى : تعويض محل خدمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها