معنی و ترجمه کلمه channel airlift به فارسی channel airlift یعنی چه

channel airlift


علوم نظامى : سرويس حمل و نقل هوايى موجود در هر يکان خدمات حمل و نقل هوايى امادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها