معنی و ترجمه کلمه chap به فارسی chap یعنی چه

chap


معامله کردن ،انتخاب کردن ،شکاف دادن ،ترکاندن ،خشکى زدن پوست ،زدن ،مشترى ،مرد،جوانک ،شکاف ،ترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها