معنی و ترجمه کلمه character generator به فارسی character generator یعنی چه

character generator


دخشه زا
کامپيوتر : مولد کاراکتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها