معنی و ترجمه کلمه character printer به فارسی character printer یعنی چه

character printer


چاپگر دخشه اى ،چاپگر علامتى ،چاپگر دخشه اى
کامپيوتر : چاپگر کاراکترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها