معنی و ترجمه کلمه character به فارسی character یعنی چه

character


نويسه ،علامت ،صفت اختصاصى ،صفت ،عدد صحيح ،مونه ،منش ،خيم ،نهاد،سيرت ،صفات ممتازه ،هرنوع حروف نوشتنى وچاپى ،خط،رقم ،شخصيت هاى نمايش يا داستان ،نوشتن ،مجسم کردن ،شخصيت ،دخشه
علوم مهندسى : حرف
کامپيوتر : کاراکتر
روانشناسى : منش
علوم هوايى : يکى از نمادهاى مقدماتى که براى بيان اطلاعات بصورت مجزا يا ترکيبى بکار ميرود
علوم نظامى : خصوصيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها