معنی و ترجمه کلمه characteristic values به فارسی characteristic values یعنی چه

characteristic values


عمران : مقادير مشخصه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها