معنی و ترجمه کلمه characterization به فارسی characterization یعنی چه

characterization


نوشتن بيوگرافى افراد،منش نمايى ،توصيف صفات اختصاصى ،توصيف شخصيت
علوم نظامى : مجسم کردن افراد ذکر خصوصيات افراد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها