معنی و ترجمه کلمه characterize به فارسی characterize یعنی چه

characterize


منش نمايى کردن ،توصيف کردن ،مشخص کردن ،منقوش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها