معنی و ترجمه کلمه charactristic curve به فارسی charactristic curve یعنی چه

charactristic curve


علوم هوايى : نمودارى براى نمايش خواص نيروهاى برا و پساى حاصل از يک ايرفويل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها