معنی و ترجمه کلمه charged به فارسی charged یعنی چه

charged


متهم شده ،خرج گذارى شده ،پر شده( جنگ افزار)
علوم مهندسى : بار شده
قانون ـ فقه : عهده دار
علوم نظامى : پر شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها