معنی و ترجمه کلمه charger به فارسی charger یعنی چه

charger


اسب جنگى ،دستگاه پرکردن باطرى و هرچيز ديگر( مثل تفنگ)
علوم مهندسى : دستگاه شارژ
الکترونيک : باترى پر کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها