معنی و ترجمه کلمه charging به فارسی charging یعنی چه

charging


بارگيرى ،شارژينگ ،خطاى مهاجم
علوم مهندسى : شارژ
الکترونيک : پر کردن
ورزش : خطاى ناشى از يورش به حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها