معنی و ترجمه کلمه charm به فارسی charm یعنی چه

charm


: )n.(افسون ،طلسم ،فريبندگى ،دلربايى ،سحر، : )vt.& vi.(افسون کردن ،مسحور کردن ،فريفتن ،شيفتن
روانشناسى : جذابيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها